ویژگی دوم

خانه / ویژگی دوم

قابلیت نصب آداپتور هوا ، جهت تهویه هوای نامطبوع و ذرات ریز معلق در هوا » مناسب جهت استفاده هم در منازل و هم کارگاه ها و ادارات
استفاده همزمان چند واحد از یک سیستم جاروی مرکزی
استفاده بشکل تک واحدی » قابل تعبیه در کمد دیواری ها – کابینت ها و قسمتهای کوچک محل کار و منزل